Okres przystosowania się Dziecka do żłobka jest trudny zarówno dla Maluszka, jak i dla Rodziców. Nowe otoczenie, pełne nieznanych osób, zabawek, sprzętów wywołuje zaciekawienie, zdziwienie, ale też może budzić lęk i niewątpliwie jest trudnym doświadczeniem dla obu stron.

Dla Dziecka znacznie zmienia się dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Maluszek potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji, odmiennego od dotychczasowego rytmu dnia, spożywania wspólnych posiłków, leżakowania, hałasu, szumu, różnorodności zabaw, współpracy w grupie rówieśniczej.

Dzieci często reagują na te nowe doświadczenia płaczem. Jest to naturalny sposób komunikowania się, wyrażania różnorodnych emocji związanych z nową sytuacją, w jakiej Dziecko się znalazło.

Istotnym elementem przebiegu adaptacji u Dziecka są emocje, jakie odczuwają Rodzice. Ważne jest zatem, aby Rodzic miał pozytywne, przyjazne nastawienie do placówki oraz był pewny swojej decyzji posłania tam swojego Dziecka, a także  wspierał Dziecko w trudnych dla niego chwilach.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek pomocnych w adaptacji:

* Pobyt Dziecka w żłobku w pierwszych dniach powinien być krótki i należy go stopniowo wydłużać, by przyzwyczajać Maluszka do rozłąki z Rodzicem.

* Pożegnanie jest zazwyczaj bardzo trudne zarówno dla Dziecka, jak i dla Rodzica. Ważne jest, aby trwało krótko. Przedłużanie rozstania i czułe przytulanie powoduje koncentrację Dziecka na swoich emocjach i płaczu.

Pamiętajmy jednak, żeby po powrocie z placówki do domu, poświęcić Dziecku maksymalnie dużo uwagi, dużo przytulać i zapewniać o swoim uczuciu.

* Gdy Dziecko wejdzie już do sali, ważnym jest, by nie wracać – to może spowodować rozdrażnienie Dziecka i podtrzymanie emocji rozpaczy.

* W czasie adaptacji może Dziecku towarzyszyć ulubiony miś, kocyk itp., który zapewni poczucie bezpieczeństwa i będzie kojarzył się z domem. Kiedy Dziecko się zaadaptuje, należy stopniowo ograniczać zabawki np. zostawiać je w szatni w półce.

Najważniejsze zaś jest zaufanie do placówki oraz  pracujących w niej osób. Zaufanie, pewność swojej decyzji o posłaniu Dziecka do żłobka oraz współpraca z personelem są kluczem do prawidłowej adaptacji Dziecka do żłobka.